Regulamin poradni dietetycznej Diet&Fit

autorka: Sonia

§1 Korzystanie z indywidualnych usług dietetycznych (on-line i stacjonarnie)

 1.  Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę, którym jest Poradnia dietetyczna Diet&Fit Sonia Zastawnik, ul. Zielona 15, 32-332 Bukowno, NIP 6372166450
 2. Konsumentem jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę
 3. Konsument potwierdza i akceptuje niniejszy Regulamin i przed zamówieniem usługę oferowaną przez Usługodawcę.
 4. Regulamin dotyczy usług udzielanych bezpośrednio w gabinecie, w formie on-line oraz drogą telefoniczną.
 5. Konsument oświadcza, że wypełniając kwestionariusz zdrowotno-żywieniowy udzielił prawdziwe, aktualne i wyczerpujące informacje na temat stanu zdrowia oraz trybu życia. O wszelkich zmianach zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Usługodawcę.
 6. Konsument ma świadomość, że decydując się na dietę leczniczą podlega ograniczeniom wynikającym z zaleceń przy specyficznych jednostkach chorobowych.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi (Konsumentowi) w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (indywidualny jadłospis, rozpisany wg preferencji i stanu zdrowia)
 • prawdo odstąpienia od umowy w przypadku wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego produktu elektronicznego przed upływem terminy do odstąpienia umowy.

§2 Warunki korzystania z pakietu miesięcznego

 1. Pakiet miesięczny obejmuje ustalenie indywidualnego 7 dniowego jadłospisu, 45 minutową rozmowę telefoniczną (lub przez skype) możliwą do wykorzystania na początku współpracy lub na kolejnym etapie (w ramach konsultacji kontrolnych). Rozmowę tę można rozbić na 2 lub 3 krótsze konsultacje.
 2. Usługodawca zobowiązuje się ułożyć plan żywieniowy w okresie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego kwestionariusza zdrowotno-żywieniwego razem z dzienniczkiem żywieniowym oraz opłacenia usługi.
 3. Modyfikacje planu żywieniowego (w ramach pakietu miesięcznego) odbywają się w okresie do 4 dni roboczych od dnia przesłania raportu. Terminy przesyłania raportów kontrolnych w ramach współpracy miesięcznej ustalane są indywidualnie.
 4. Pakiet miesięczny rozpoczyna się od dnia otrzymania gotowego jadłospisu.
 5. W ramach pakietu miesięcznego dostępne są 4 cotygodniowe modyfikacje indywidualnego jadłospisu oraz 4 konsultacje mailowe (w odstępach cotygodniowych). Każda modyfikacja jadłospisu obejmuje do 5 posiłków.
 6. Modyfikacja jadłospisu odbywa się na podstawie raportu kontrolnego, wypełnionego i odesłanego przez Konsumenta.
 7. Niewykorzystane konsultacje mailowe (w ramach pakietu miesięcznego) nie sumują się i nie przechodzą na kolejny miesiąc.

§3 Warunki korzystania z konsultacji jednorazowej

 1. Konsultacja jednorazowa on line obejmuje 45 minutową rozmowę przeprowadzoną na podstawie wypełnionej ankiety oraz dzienniczka żywieniowego. Na podstawie konsultacji Konsument otrzymuje ogólne zalecenia i wskazówki żywieniowe.
 2. Do konsultacji jednorazowej można dokupić indywidualny plan żywieniowy (koszt wg cennika)
 3. Konsultacja jednorazowa odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. SKYPE) po uprzednim ustaleniu terminu rozmowy.
 4. Konsultację należy odwołać najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem.

§ 4 Warunki korzystania z gotowych jadłospisów dostępnych w sklepie internetowym

 1. Gotowe jadłospisy przeznaczone są dla osób zdrowych, które chcą zredukować masę ciała.
 2. Kupujący zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z opisem produktu oraz przeznaczeniem.
 3. Gotowe jadłospisy nie są przeznaczone dla osób z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, komplikacją licznych schorzeń oraz chorobami układu pokarmowego, które wymagają indywidualnego dostosowania planu żywieniowego.
 4. Kupujący potwierdza, że zapoznał się z zasadami wyboru kaloryczności diety, które znajdują się w opisie produktu.
 5. Gotowe jadłospisy chronione są prawami autorskimi. Zabrania się rozpowszechniania i udostępniania gotowych jadłospisów osobom trzecim (w tym publikacji na forach internetowych, grupach wsparcia itp) bez zgody autora.

§5 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez Konsumenta niepełnych lub nieprawdziwych informacji lub podania niepełnego opisu stanu zdrowia lub przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem zdrowia lub przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań
 • za skutki samodzielnego modyfikowania diety przez Konsumenta bez uprzedniej konsultacji z Usługodawcą
 • skutki stosowania planu żywieniowego przez osoby trzecie bez uprzedniej konsultacji
 • za dłuższe stosowanie planu żywieniowego bez wiedzy i opieki dietetyka (usługodawcy)

§6 Odmowa współpracy

 1. Usługodawca może odmówić Konsumentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:
 • żądania oraz preferencje Konsumenta są zagrożeniem dla jego stanu zdrowia i życia
 • preferencje i oczekiwania Konsumenta są niemożliwe do zrealizowania
 • Konsument nie chce współpracować
 • Konsument wykazuje zachowanie agresywne, obraźliwe lub narusza dobra Usługodawcy
 •  zachowanie Konsumenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do wyżej wymienionych
 •  zachodzi przypuszczenie, że Konsument jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub niepoczytalny
 • udzielenie usługi/konsultacji wykracza poza kompetencje Usługodawcy

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Akceptuję ciasteczka Dowiedz się więcej

Polityka prywatności